Inspiration fra statslige arbejdspladser

Statens forskellige arbejdspladser har arbejdet med nedbringelse af arbejdsrelateret sygefravær længe, og derfor er der mange erfaringer, der kan inspirere. Vi har samlet nogle af dem her.

Dialog og trivsel nedbringer sygefravær

Den lokale kontekst er vigtig, når man arbejder med arbejdspladsens sygefravær. Derfor har forskellige statslige arbejdspladser også valgt forskellige tilgange, når de igangsætter en sygefraværsindsats.

Statens It har sat fokus på at skabe en kultur med styrket dialog mellem ledere og medarbejdere, og derved sænket deres sygefravær. Indsatsen med kulturændring hos Statens It har skabt markante resultater; sygefraværet er på to år faldet med gennemsnitligt to dage pr. medarbejder.

Læs mere om hvordan Statens It nedbragte deres sygefravær ved at sætte fokus på dialog i casen ”Dialog nedbringer sygefravær i Statens It" (pdf)

Erhvervsakademi Sjælland har arbejdet med medarbejdernes trivsel ud fra filosofien om, at ”når der sættes fokus på det gode, kommer der mere af det.” Det har givet resultater på sygefraværet, der er faldet med 1,8 dage på halvandet år.

Læs mere om hvordan Erhvervsakademi Sjælland nedbragte deres sygefravær ved at arbejde med medarbejdernes trivsel i casen ”Fokus på trivsel sænker sygefravær" (pdf)

Fælles sygefraværsprojekt med 7 lokale tilpasninger og sygefraværspolitikker

7 statslige arbejdspladser begyndte i sensommeren 2011 at samarbejde om at sænke sygefraværet. På alle de 7 arbejdspladser blev der holdt workshops og udarbejdet handleplaner. Herudover blev arbejdet med at sænke sygefraværet grebet forskelligt an. Det gælder både i forhold til, hvilke aktiviteter arbejdspladserne satte i værk, og hvordan de organiserede indsatsen.

Faldende sygefravær har været resultatet af de 7 institutioners indsatser. Hvor sygefraværet i staten som helhed er faldet med knapt 1 dag i perioden 2010 til 2012, er sygefraværet i 6 af de 7 samarbejdsinstitutioner faldet med 3 - 6 dage.

Erfaringerne fra de 7 institutioner blev i 2012 udarbejdet til cases som du kan finde nedenfor. Her kan du i nogle tilfælde også se deres sygefraværspolitikker: