Retten i Næstved

En tæt opfølgning efter 1-5-14 dages fravær og en engageret og deltagende ledelse har været med til at give faldende sygefravær.

En ny regional arbejdsplads

Retten i Næstved blev dannet i 2007, hvor mange små retter blev samlet i større regionale enheder. Retten beskæftiger sig med straffesager, civile sager, skiftesager og fogedsager.

Retten i Næstved har 58 medarbejdere. Ud over dommere og dommerfuldmægtige er der en stor gruppe kontormedarbejdere, der arbejder med inddrivelse, tinglysning og administration.

Gamle sagsbunker og forskellige kulturer

Arbejdspresset har været stort efter fusionen, og det har krævet en stor arbejdsindsats at få sagsbunkerne væk. Etablering af retten i Næstved har også betydet længere transport for flere medarbejdere og en større arbejdsplads med forskellige kulturer, men også et større fagligt fællesskab.

Sygefraværet var i 2010 på 11,1 dage i gennemsnit pr. medarbejder og i starten af 2011 begyndte sygefraværet at stige.

En fokuseret indsats har betydet, at sygefraværet er faldet mærkbart, og sagsbunkerne er (næsten) væk.

Topledelsen gik forrest

En projektgruppe med ledere og medarbejdere fra alle rettens afdelinger har drøftet sygefraværet og båret drøftelser om sygefravær ud i hver enkelt afdeling. Retspræsidenten og administrationschefen har været meget aktive og synlige i hele forløbet, hvor de også har deltaget i projektgruppens drøftelser.

Den første indsats var at få retvisende sygefraværstal, der fremover kunne produceres nemt og hurtig.

Herudover har følgende indsatser været gennemført:

Hvornår melder du dig syg?

Analyse af sygefraværet viste, at sygefraværet var skævt fordelt mellem afdelinger og personalegrupper. Analysen viste også, at der var rigtig mange fraværstimer pga. læge-/tandlægebesøg, gået hjem og delvis syg. Derfor indeholder den nye sygefraværspolitik klare retningslinjer for forskellige typer af fravær, herunder fravær til læge-/tandlægebesøge.

I alle afdelinger har medarbejderne også spillet fraværsspillet, som har givet gode dialoger om, hvornår man melder sig syg, hvor længe et tandlægebesøg kan vare, og hvornår man tager på arbejdet uden at være på toppen.

Højt sygefravær blandt unge

Retten har, som mange andre arbejdspladser, oplevet et højt sygefravær blandt kontoreleverne. Administrationschefen tog derfor et møde med eleverne og drøftede sygefraværsstatistikken. De spillede også fraværsspillet og fik en god snak om forskellige holdninger til, hvornår man melder sig syg, og hvordan lægebesøg kan tilrettelægges udenfor arbejdstiden.

Sygefraværet falder og samarbejdet er styrket

I 2012 er sygefraværet faldende. De synlige fraværstal, klare retningslinjer og mange drøftelser om fravær og samarbejde om kerneopgaverne, har ført til lavere sygefravær og også bidraget til bedre trivsel internt i og mellem afdelingerne. Sagsbunkerne er også væk.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere. 

Læs mere - Materiale fra Retten i Næstved