SKAT Midt- og Sydsjælland

Med benchmarking og afdelingsmål har 'Frisk og Rask' indsatsen sat lavere sygefravær på dagsorden.

En stor organisation

SKAT Midt- og Sydsjælland er en ud af seks skatteregioner. SKAT Midt- og Sydsjælland har fire enheder, to betjener borgere og virksomheder i regionen og to enheder betjener hele landet.

SKAT Midt- og Sydsjælland er en stor arbejdsplads med 1.100 ansatte. Hovedparten af medarbejderne er kontorfunktionærer og akademikere. Ca. 1/3 af de ansatte er tjenestemænd og 3/4 af medarbejderne er kvinder.

SKAT har, som mange andre organisationer, været igennem flere organisatoriske, arbejdsmæssige og fysiske ændringer. I 2010 var sygefraværet i gennemsnit 10,7 sygedage. Mere end 2/3 af sygefraværet var kort fravær på under 10 dages varighed.

En ihærdig indsats har betydet, at sygefraværet er begyndt at falde i de to enheder, hvor der har været et særligt fokus på lavere sygefravær.

Kundebetjening og driftsopgaver

Ud over SKATs generelle indsats for lavere sygefravær blev der udvalgt to meget forskellige enheder, hvor der blev sat ekstra fokus på sygefraværet. Kundeservice med 100 medarbejdere og direkte kundebetjening og Inddrivelsescentret med 400 medarbejdere og primært telefon- og skriftlig betjening af kunder.

Frisk og rask

Organisationen omdøbte hurtigt indsatsen for lavere sygefravær til 'Frisk og Rask', som blev oplevet som mere positivt end 'Nedbringelse af sygefraværet'. Det gav også en dialog om fordele for den enkelte ved lavere sygefravær som flere hænder, mindre stress, fleksibilitet, omsorg og rum til udvikling.

Indsatser

Samtlige afdelingsledere i de to afdelinger fik besøg af HR, hvor alle sygefraværstal blev gennemgået og opfølgning på medarbejdere med meget fravær blev drøftet. Det blev en øjenåbner for mange af lederne.

Indsatsen har indeholdt:

  • Klare og ens procedurer for sygemeldinger. Sygemeldinger skal gå gennem lederen, og lederen har kontakt med medarbejderen på førstedagen og igen på femtedagen for fraværet. 
  • Håndtering af sygefravær er beskrevet, så det er klart for både ledere og medarbejdere, hvordan der bliver taget hånd om fraværet. 
  • Mulighed for at arbejde hjemme ('Token'-løsning) tilbydes, når det er hensigtsmæssigt. Det giver mere fleksibilitet og bedre samspil mellem arbejdsliv og privatliv. 
  • Trivselssamtaler - beskrivelse af uformelle samtaler, hvor ledere og medarbejder mødes til en dialog om trivsel og helhed, hvor der er ændringer i medarbejderens rytme eller andre forhold, der gør en uformel samtale relevant. 
  • Specifikke afdelingsmål om lavere sygefravær der anvendes ved vurdering af afdelingslederen. 
  • Benchmark af enhedernes fravær mellem sammenlignelige enheder i SKAT. 

Indblik for alle medarbejdere

Når mere end 500 medarbejdere er berørt af en indsats, er let tilgængelig og fælles information vigtig.

På Skatteregionens intranet har der løbende været bragt:

  • Fortællinger fra ledere og medarbejdere om, hvad en trivselssamtale kan være. 
  • Aktuelle sygefraværstal for regionen og for afdelingerne. 
  • Artikel om den nye sygemeldingspraksis. 
  • Artikel om, hvordan SKAT håndterer sygefravær. 

Et langt sejt træk 

Endnu er der et stykke vej. De igangsatte initiativer skal løbende følges op og på et tidspunkt bredes ud til hele regionen. Men sygefraværet er begyndt at falde, også i de afdelinger som ikke har været omfatter af den særlige indsats.

Læs mere - Cases: Sygefravær

Find inspiration til jeres arbejde med sygefravær i casene fra statslige arbejdspladser

Læs mere - Samtaleskemaer

Her finder du inspiration til hvordan du som personaleleder håndterer samtaler om sygefravær med dine medarbejdere. 

Materialer fra SKAT