Aktuelt om corona-situationen

Gradvis genåbning af de statslige arbejdspladser

Den 17. maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om yderligere genåbning af Danmark. Aftalen betyder, at de medarbejdere, som hidtil har arbejdet…

Fysisk fremmøde og hjemmearbejde under corona

Her findes information om en række relevante forhold i forbindelse med hjemmearbejde og fysisk fremmøde på statslige arbejdspladser under corona

Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen

Her findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19).

Virtuel ledelse på distancen

Her findes gode råd, inspiration og værktøjer til virtuel ledelse på distancen

Øvrige forhold og kontaktoplysninger

Her findes en oversigt over relevante aftaler mv. indgået som led i håndtering af situationen med corona samt kontaktoplysninger.