Aktuelt om corona-situationen

Ophævelse af smitteforebyggende tiltag

Hidtidige restriktioner på de statslige arbejdspladser ophæves med virkning fra og med den 1. februar 2022.

Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen

Her findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19).

Virtuel ledelse på distancen

Her findes gode råd, inspiration og værktøjer til virtuel ledelse på distancen

Øvrige forhold og kontaktoplysninger

Her findes en oversigt over relevante aftaler mv. indgået som led i håndtering af situationen med corona samt kontaktoplysninger.