Aktuelt om corona-situationen

Tilbage til en mere normal arbejdsdag

Covid-19 er ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det skyldes dels den store vaccinationstilslutning, dels den stærke epidemikontr…

Fysisk fremmøde og hjemmearbejde under corona

Her findes information om en række forhold, som er relevante på statslige arbejdspladser under corona.

Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen

Her findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19).

Virtuel ledelse på distancen

Her findes gode råd, inspiration og værktøjer til virtuel ledelse på distancen

Øvrige forhold og kontaktoplysninger

Her findes en oversigt over relevante aftaler mv. indgået som led i håndtering af situationen med corona samt kontaktoplysninger.