Aktuelt om corona-situationen

Covid-19 er igen en samfundskritisk sygdom

Fra og med den 11. november 2021 er Covid-19 igen kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Fysisk fremmøde og hjemmearbejde under corona

Her findes information om en række forhold, som er relevante på statslige arbejdspladser under corona.

Ansættelsesretlig rådgivning i forbindelse med corona-situationen

Her findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med den ansættelsesretlige håndtering af coronavirus (covid-19).

Virtuel ledelse på distancen

Her findes gode råd, inspiration og værktøjer til virtuel ledelse på distancen

Øvrige forhold og kontaktoplysninger

Her findes en oversigt over relevante aftaler mv. indgået som led i håndtering af situationen med corona samt kontaktoplysninger.