Øvrige forhold og kontaktoplysninger

Her findes en oversigt over relevante aftaler mv. indgået som led i håndtering af situationen med corona samt kontaktoplysninger ved behov for yderligere rådgivning

Få svar på spørgsmål af sundhedsmæssig karakter eller om inddæmning af smitterisiko

Sundhedsstyrelsen har en række retningslinjer og generelle anbefalinger, som vi opfordrer til, at man orienterer sig i.

Det er vigtigt, at man fortsat har fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning:

På hjemmesiden finder man en række generelle anbefalinger om fore-byggelse af smittespredning som fx anbefalinger om vaccination, isola-tion af smittede, afstand og begrænset fysisk kontakt udluftning, hånd-hygiejne og rengøring.

Det er også vigtigt, at man fortsætter med at tage visse forholdsregler, hvis en medarbejder testes positiv for COVID-19, har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19. Hvis en medarbejder fx testes positiv for COVID-19, skal medarbejderen blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger: ’Hvis din test er positiv for COVID-19’

Se desuden:

Hvis der udmeldes skærpede lokale eller nationale tiltag for håndtering af COVID-19, skal disse altid følges.

coronasmitte.dk finder du endvidere alle de seneste opdateringer fra myndighederne om coronavirus (COVID-19).

Behov for yderligere rådgivning af ansættelsesretlig karakter

Ved spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning kan Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kontaktes på arbejdsgiver@medst.dk eller på tlf. 25 40 97 23. Vores telefon er åben mandag til fredag fra kl. 9-16 (i ugerne 27-31 kl. 9-12)

Find relevante retningslinjer, rådgivning og aftaler

Herunder har vi samlet øvrige retningslinjer, cirkulærer og aftaler, der vedrører ansættelsesretlige forhold i forbindelse med coronavirus (COVID19).

Cirkulære Om Aftale Om Tjenestefrihed Med Henblik På Varetagelse Af Opgaver I Covid 19 Beredskab

Mulighed for forlængelse af midlertidige ansættelser, som følge af forsinkelser opstået i forbindelse med covid-19 (GEUS)

Cirkulære om forevisning af coronapas, test for COVID-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde