Fysisk fremmøde og hjemmearbejde under corona

Her findes information om en række forhold, som er relevante i forbindelse med hjemmearbejde og fysisk fremmøde på statslige arbejdspladser under corona.

Håndtering af corona på statslige arbejdspladser reguleres af flere forskellige forhold:

Hvis der er udmeldt skærpede lokale eller nationale tiltag for håndtering af corona, skal disse altid følges først. Ligeledes gælder de fælles rammer for håndtering af corona på statslige arbejdspladser forud for retningslinjer for ansvarlig indretning af offentlige kontorarbejdspladser i tilfælde af overlap.

I de fælles rammer for håndtering af corona på statslige kontorarbejdspladser findes bl.a. information om relevante forhold i forbindelse med hjemmearbejde, fx:

  • Ledelse og sociale forhold
  • Trivsel
  • Hjemmearbejdspladsens indretning

Samme sted findes også information om en række emner, der er relevante, når medarbejdere skal møde fysisk ind på arbejdspladsen, fx:

  • Møder og kurser
  • Indretning af arbejdspladsen
  • Rengøring og hygiejne
  • Beredskab ved symptomer og positiv COVID-19-test