Fysisk fremmøde og hjemmearbejde under corona

Her findes information om en række forhold, som er relevante på statslige arbejdspladser under corona.

Den høje vaccinationsdækning i befolkningen har medført en god beskyttelse mod COVID-19, og der har siden 1. august været mulighed for et fysisk fremmøde på op til 100 procent på de statslige arbejdspladser. Det er dog vigtigt, at man fortsat har fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning:

I pjecen finder man en række generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning som fx anbefalinger om afstand, udluftning, håndhygiejne og rengøring.

Det er også vigtigt, at man fortsætter med at tage visse forholdsregler, hvis en medarbejder testes positiv for COVID-19, har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19. Hvis en medarbejder fx testes positiv for COVID-19, skal medarbejderen blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger: ’Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus’. Se desuden:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen opfordrer til, at arbejdsgivere udviser fleksibilitet i forhold til medarbejderne, som er utrygge ved at møde fysisk frem i lyset af corona-situationen. Ligeledes opfordres der til, at arbejdsgivere udviser fleksibilitet, hvor muligt, i forhold til ønsker om at undgå kollektiv transport i myldretiden.

Hvis der udmeldes skærpede lokale eller nationale tiltag for håndtering af COVID-19, skal disse altid følges.