Gradvis genåbning af de statslige arbejdspladser

Den 17. maj 2021 blev der indgået en politisk aftale om yderligere genåbning af Danmark. Aftalen betyder, at de medarbejdere, som hidtil har arbejdet hjemme, gradvist kan vende fysisk tilbage til deres arbejdsplads. Aftalen træder i kraft den 21. maj 2021.

Der er i forbindelse med genåbningen af Danmark blevet fastlagt en plan for en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på de arbejdspladser, hvor medarbejderne arbejder hjemme.

Efter planen sker fysisk tilbagevenden til arbejdspladsen i 3 faser:

  • Fase 1 (fra 21. maj): Mulighed for 20 pct. fysisk fremmøde
  • Fase 2 (når alle +50 år har opnået beskyttelse fra første stik, fra 14. juni): Mulighed for 50 pct. fysisk fremmøde, dog altid adgang for mindst 50 medarbejdere.
  • Fase 3 (fra 1. august): Mulighed for 100 pct. fysisk fremmøde.

Fremmødeprocenterne er eksklusiv de medarbejdere, der undtagelsesvist hidtil har haft fysisk fremmøde, fx fordi de varetager kritiske funktioner.

Aftalen er indgået den 17. maj 2021 som opfølgning på Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark fra den 22. marts 2021.

Læs Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021

Læs mere om tiltagene på coronasmitte.dk