Skærpede tiltag for statsansatte forlænges

Den 22. marts blev der indgået en politisk rammeaftale for genåbning af Danmark. En række af de skærpede tiltag, som gælder for statsansatte, forlænges. Det betyder, at alle statslige medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, der kræver fysisk fremmøde, fortsat skal arbejde hjemmefra efter den 5. april.

Dette gælder dog ikke de statsansatte, som måtte være omfattet af genåbningen, fx på uddannelsesområdet.

Hvis helt særlige forhold gør sig gældende, vil medarbejdere fortsat kunne møde på arbejde, fx medarbejdere, som arbejder udenfor og alene med lidt interaktion med andre. Det vil være arbejdsgiver, som konkret vurderer dette.

Af rammeaftalen fremgår det, at sundhedsmyndighederne i forbindelse med, at flere restriktioner lempes fra den 6. maj, skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde også kan lempes.

Den 6. januar 2021 er afstandsanbefalingerne øget til mindst 2 meter. Anbefalingen gælder ved fysisk fremmøde på statslige arbejdspladser i forbindelse med varetagelse af kritiske funktioner eller fremmøde som følge af helt særlige forhold.

Læs mere om tiltagene på coronasmitte.dk