Skærpede tiltag i hele landet forlænges

Smitten med COVID-19 i Danmark er på et højt niveau. På den baggrund forlænges en række af de skærpede tiltag, som gælder i hele Danmark. Det betyder, at alle statslige medarbejdere, som ikke varetager kritiske funktioner, der kræver fysisk fremmøde, fortsat skal arbejde hjemmefra frem til og med 5. april 2021.

Dette gælder dog ikke de statsansatte, som måtte være omfattet af genåbningen, fx på uddannelsesområdet.

Hvis helt særlige forhold gør sig gældende, vil medarbejdere fortsat kunne møde på arbejde, fx medarbejdere, som arbejder udenfor og alene med lidt interaktion med andre. Det vil være arbejdsgiver, som konkret vurderer dette.

Den 6. januar 2021 er afstandsanbefalingerne øget til mindst 2 meter. Anbefalingen gælder ved fysisk fremmøde på statslige arbejdspladser i forbindelse med varetagelse af kritiske funktioner eller fremmøde som følge af helt særlige forhold.

Læs mere om tiltagene på coronasmitte.dk