Gyldig fra

Afskedigelse af medarbejder, som fejlagtigt havde registreret arbejdstid, var ikke berettiget.

En faglig voldgift har netop fastslået, at det ikke var berettiget at afskedige en medarbejder, der ikke havde tidsregistreret korrekt. Den rette og proportionale sanktion i den konkrete sag ville have været at give en advarsel.

En faglig voldgift har netop fastslået, at det ikke var berettiget at afskedige en medarbejder, der ikke havde tidsregistreret korrekt. Den rette og proportionale sanktion i den konkrete sag ville have været at give en advarsel.

Sagen handlede om en medarbejder, som henover en 5 ugers periode havde foretaget 3 fejlregistreringer, som medførte, at der ikke blev foretaget det korrekte løntræk hos arbejdsgiver. Medarbejderen havde grundet personlige forhold i hjemmet været under et stort pres og stresset i perioden.

Opmanden fandt, at der forelå en misligholdelse af ansættelsesforholdet, men på baggrund af sagens særlige omstændigheder fandt opmanden, at afskedigelsen ikke var saglig.

Læs afgørelsen her