Gyldig fra

Afskedigelse - pensionsretlig konsekvens ved afskedigelse på grund af misligholdelse af ansat med tjenestemandspensionsret

Sagen handlede om en ansat i TDC A/S, der blev bortvist på grund af misligholdelse af ansættelsesforholdet og som fik afskedigelsesnævnets kendelse for, at bortvisningen var uberettiget.

Opmanden fandt imidlertid, på grund af misligholdelsens karakter, at der ikke tilkom den ansatte ret til at genindtræde i ansættelsesforholdet, hvorfor han var at betragte som afskediget.

Download sagen "Afskedigelse - pensionsretlig konsekvens ved afskedigelse" som PDF