Gyldig fra

Aftalt fratræden i pensionsretlig sammenhæng kan hverken anses for eller sidestilles med uansøgt afskedigelse

Østre Landsret har ved dom af 4. maj 2021 slået fast, at en aftalt fratræden i pensionsretlig sammenhæng kan hverken anses for eller sidestilles med uansøgt afskedigelse.

Læs her Østre Landsretsdommen og byretsdommen