Gyldig fra

Bortvisning for modtagelse af gaver og andre fordele var berettiget

Sagen handler om bortvisning af en medarbejder, som uberettiget havde modtaget gaver, rabatter, forplejning og deltaget i arrangementer fra eksterne leverandører i et for stillingen upassende omfang. Bortvisningen var berettiget.

Læs kendelsen her.