Gyldig fra

Der gælder ikke særlig afskedigelsesbeskyttelse af medarbejdere, der har tjenestefrihed uden løn

Principiel tilkendegivelse om, at der ikke - i forhold til kollegaer på arbejdspladsen - gælder en særlig afskedigelsesbeskyttelse i den situation, hvor en medarbejder er bevilget tjenestefrihed uden løn med et tilsagn om genindtræden ved orlovsperiodens udløb.

Download sagen "Afskedigelsesbeskyttelse" som PDF