Gyldig fra

Det var ikke ulovlig forskelsbehandling at pålægge en ansat at møde på arbejde en lørdag, selvom den ansattes religion helligholdt dagen.

Højesteret har i en konkret sag fastslået, at det ikke var ulovlig forskelsbehandling at afskedige en medarbejder, der trods arbejdsgivers pålæg ikke mødte på arbejde en lørdag til et åbent hus-arrangement, da den ansatte helligholdte lørdagen i henhold til sin religiøse overbevisning.

Højesteret fandt, at pålægget om at møde på arbejde  den pågældende dag var hensigtsmæssigt og objektivt begrundet i et sagligt formål. Dertil fandt Højesteret, at kravet var nødvendigt i forskelsbehandlingslovens forstand, og at medarbejderen havde haft pligt til at møde på arbejde den pågældende lørdag. Da medarbejderen valgte at udeblive, valgte arbejdsgiver at afskedige medarbejderen. Højesteret fandt, at afskedigelsen ikke var i strid med forskelsbehandlingslovens § 1, stk. 3.

Læs afgørelsen her