Gyldig fra

Afskedigelse af medarbejder som var raskmeldt til det brede arbejdsmarked

Sagen handler om afskedigelse af en medarbejder, som var sygemeldt og ikke kunne vende tilbage til sin arbejdsplads. Kommunen traf i den forbindelse afgørelse om at standse refusionen af sygedagpenge til arbejdsgiveren, idet kommunen - på baggrund af lægens og medarbejderens egne oplysninger -  vurderede, at medarbejderen var raskmeldt i forhold til det brede arbejdsmarked. Medarbejderens sygefravær på ca. 2,5 måned medførte, at det var berettiget at afskedige medarbejderen.

 

Læs afgørelsen her