Gyldig fra

Overførsel af overtimer på AMU-området og EUD-området

Kendelse af 3. juni 2015 frikender Moderniseringsstyrelsen i en voldgiftssag anlagt af Lærernes Centralorganisation om håndtering af overtimer i forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014. Det er nu slået fast, at der ved overgangen til de nye arbejdstidsregler kunne overføres indtil 80 timer i forholdet 1:1.

Download sagen "Overførsel af overtimer på AMU-området og EUD-området" som PDF