Gyldig fra

Voldgiftskendelse om pensionsbidrag af rådighedsvagttillæg