Regler og rammer

Her kan du læse om regler, processer mm., som det er vigtigt at være opmærksom på ved tilrettelæggelse med hjemmearbejde.

Regler, Rammer Og Tjeklister

Der er flere forskellige regler, processer mm., som man skal være opmærksom på ved tilrettelæggelse af hjemmearbejde, fx regler i rammeaftale om distancearbejde og arbejdsmiljøreglerne. Karakteren af hjemmearbejdet afgør, hvilke regler og processer, der er relevante.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Vejledning om distancearbejde (kap. 6) gennemgår forsikringsforhold.