Jubilæumsberegner

Jubilæumsgratiale udbetales, når du har været ansat i staten i 25, 40 eller 50 år.

Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i den danske stat.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som kan lette HR-funktionernes behandling af jubilæumssager. Den kan også hjælpe den ansatte med at få overblik over, hvornår vedkommende har jubilæum.

Gå til jubilæumsberegneren her

Læs mere om jubilæumsanciennitet

Du kan læse mere om Jubilæumsanciennitet i PAV: