Chefer og ledere

Læs om rammerne for aflønning af direktører, chefer og ledere.

Chefer og ledere kan ansættes på flere måder

Ansættelse som chef eller leder kan ske på følgende måder:

  • Som tjenestemand
  • Efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten
  • Efter anden overenskomst (fx akademikeroverenskomsten)
  • På individuel kontrakt

Læs mere om ansættelse af chefer og ledere i PAV kapitel 13

Klassificering af chefstillinger

Chefstillinger skal indplaceres/klassificeres, hvorved det sker en fastsættelse af løntrin/lønrammelønnen for stillingen.

Læs mere om indplacering/klassificering i PAV kapitel 12

Læs mere om indplacering/klassificering i Budgetvejledningen 2014

Stillingskontrol og stillingsregisteret

Følgende stillinger er omfattet af stillingskontrollen:

  • Tjenestemandsstillinger og tjenestemandslignende stillinger klassificeret i lønramme 37
  • Overenskomststillinger, der ved klassificeringen klassificeres i lønramme 37 og derover
  • Stillinger i gruppe 1-4 i rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten
  • Stillinger på individuelle vilkår, der er henført til lønramme 37 eller derover

Hver oprettet stilling har et stillingsnummer i stillingsregisteret.

Læs mere om stillingskontrol i PAV kapitel 12