Pension for overenskomstansatte

Overenskomstansatte er omfattet af de pensionsordninger, der er omtalt i (fælles)overenskomsterne/organisationsaftalerne. Heri er fastsat regler om pensionsbidragets størrelse og beregning, pensionsinstitut samt om eventuelle karensbestemmelser.

Du kan finde overenskomsterne på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.

Du kan kontakte dit pensionsselskab for nærmere spørgsmål til din overenskomstpension.

Ydelser i pensionsordninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået aftale om generelle krav til indholdet af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv., jf.  CIR1H nr 9847 af 29/08/2016 i Retsinformation.

I tilfælde, hvor en ansat på grund af helbredsmæssige forhold ikke opfylder betingelserne for optagelse på normale vilkår i den overenskomstmæssige pensionsordning, kan der søges om dispensation til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til, at der skal ske indbetaling af pensionsbidrag til den pågældendes eventuelt allerede eksisterende pensionsordning eller til en anden pensionsordning, hvis indhold kan godkendes af overenskomstens parter. Dispensationen skal ske med tilslutning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede organisation.

For ansatte i fleksjob henvises til CIR1H nr 9847 af 29/08/2016 i Retsinformation.