Opsat pension

Her kan du finde information om, hvem der kan søge om udbetaling af opsat pension, samt hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde.

En person med ret til opsat pension kan få den udbetalt, når Helbredsnævnet har vurderet, at personens generelle erhvervsevne er nedsat til 50 pct. eller derunder. 

Hvordan forelægges en sag om udbetaling af en opsat pension på grund af helbred?

En forhenværende statstjenestemand mv., der har ret til en opsat pension fra staten, eller en repræsentant for den pågældende med fuldmagt til at agere på dennes vegne kan starte/rejse sag om udbetaling af opsat pension på grund af erhvervsevnenedsættelse.

Sagen rejses over for Sekretariatet for Helbredsnævnet med lægelige dokumentation, der sendes til hb@naevneneshus.dk.

Når Helbredsnævnet har afgivet en lægelig vurdering af sagens lægelige akter, sørger Sekretariatet for Helbredsnævnet for at videresende vurderingen til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der afgiver udtalelse til den pågældende om ret til udbetaling af den opsatte pension. Kopi af udtalelsen sendes til Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler tjenestemandspensioner.

Hvad skal indsendes i forbindelse med ansøgning om udbetaling af en opsat pension?

Følgende skal sendes til Sekretariatet for Helbredsnævnet (hb@naevneneshus.dk) - enten som digital post (via e-boks) eller pr. brev:

Brug e-boks, når du sender fortrolige oplysninger digitalt

Hvis du indsender en sag digitalt, er det vigtigt, at følsomme oplysninger bliver signeret og krypteret, så de behandles fortroligt. Derfor skal du ikke sende en sag ind via din e-mail, men skrive til os via e-boks.

Hvor kan du få oplyst størrelsen af din opsatte tjenestemandspension?

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. +45 7012 3200 eller
tjenestemandspension@STAT-ATP.dk

Læs mere - Sagsskema mv.

Læs mere - Links

Kontakt

Jura og Pension
Landgreven 4, 1301 København K