Tjenestemandspension

Tjenestemandspensionsloven og finanslovens § 36 er grundlaget for tjenestemandspensionsordningen, der også er beskrevet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personaleadministrative vejledning (PAV) kap. 34.

Egenpension

Egenpension kan ydes som alderspension fra:

  •   pensionsudbetalingsalderen med førtidspensionsfradrag, eller 
  •   folkepensionsalderen uden fradrag.

Før pensionsudbetalingsalderen efter indhentet udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som utilregnelighedspension ved afsked pga. utilregnelig årsag (fx uegnethed), eller som svagelighedspension ved fratræden pga sygdom.

Læs mere om svagelighedspension her

Pensionstypen er bestemt af afskedsårsagen. Se beskrivelsen heraf i den indledende tekst i pensionstabellerne.

Som hovedregel beregnes en tjenestemandspension på basis af seneste skalatrin samt pensionsalder optjent på pensioneringstidspunktet.

Den erhvervsaktive tjenestemand har med NemID adgang til sine pensionsoplysninger på www.tjenestemandspension.dk.

Optjening af pensionsalder

Dette registreres i PENSAB af ansættelsesmyndigheden, der har ansvar for administration af pensionsalderen, jf. bekendtgørelse om PENSAB. 

Beregning af tjenestemandspension

Beskrivelse af beregning af tjenestemandspension findes i indledende tekst til pensionstabellerne, hvori de aktuelle tjenestemandspensionssatser for egenpensioner og ægtefællepensioner kan findes.

 www.tjenestemandspension.dk under fanebladet "generel beregning", kan man beregne en tjenestemandspension.

Engangsbeløb

Tjenestemænd m.fl. i staten optjener fra den 1. januar 2019 et engangsbeløb for hvert kvartal, der udskyder pensioneringen.

Optjening af engangsbeløbet sker først fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. Optjening sker dog tidligst fra den 1. januar 2019, selv om tjenestemanden før den 1. januar 2019 havde optjent 37 års pensionsalder.

Ordningen omfatter tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte med statslig tjenestemandspensionsret, som er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret.

Engangsbeløbet beregnes som 15 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af.

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler et optjent engangsbeløb sammen med udbetalingen af tjenestemandspensionen.

Læs mere - Links

Kontakt

Er du på vej på pension og har spørgsmål til pensionerings- processen, kontakt din arbejdsgiver eller Udbetaling Danmark på tlf. 70123200 eller via borger.dk.