OK-processen

Forhandlingerne mellem parterne forløber efter en såkaldt køreplan, som aftales mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU.

Hvad indeholder køreplanen?
Et af de centrale elementer i køreplanen er, hvornår parterne skal udveksle de krav, de ønsker at få gennemført i overenskomstforhandlingerne. Derudover fastlægger køreplanen bl.a. procedurer for opsigelse af eksisterende aftaler og overenskomster, samt hvornår forhandlingerne begynder.

Hvilke forhandlinger er omfattet af køreplanen?
Køreplanen omfatter både forhandlingerne med centralorganisationerne og forhandlingerne med de enkelte medlemsorganisationer. Forhandlingerne med de enkelte medlemsorganisationer omfatter de mere specifikke krav, der ikke er blevet fastlagt i det generelle CFU-forlig.

Dialogmøder med statens personalechefer
Som led i forberedelserne til OK11 afholder Moderniseringsstyrelsen i efteråret en række dialogmøder med statens personalechefer mv. Formålet med dialogmøderne er at få et indblik i, hvad deltagerne mener, om de temaer, som Moderniseringsstyrelsen vurderer, vil blive centrale for overenskomstforhandlingerne. Dialogmøderne vil blive fulgt op af et debatoplæg, som præsenterer de udfordringer og temaer, Moderniseringsstyrelsen ser som centrale ved OK11.

I gang med OK11
Se tidsplanen over overenskomstforhandlingerne i staten 2011 (pdf)

I efteråret 2010 forbereder Moderniseringsstyrelsen de krav, der sendes til de faglige organisationer.

Overenskomstforhandlingerne starter i midten af december 2010.

Der vil blive aftalt en særskilt køreplan for AC-området.

Køreplanerne for CFU- og AC-området
Se køreplanen for CFU (pdf)
Se køreplanen for AC (pdf)