Fornyelsesterminer

Overenskomster og aftaler på statens område blev i 2008 fornyet for en 3-årig periode. Overenskomster og aftaler skal derfor genforhandles for perioden fra 1. april 2011. Det samme gælder for aftaler og overenskomster på det kommunale og regionale område.

Forskudte overenskomstperioder

De fleste steder på det private arbejdsmarked er overenskomstperioden forskudt i forhold til statens cyklus. På LO- og DA-området blev overenskomsterne fornyet i foråret 2010 for en 2-årig periode.

Finanssektoren har traditionelt forhandlet overenskomster samtidig med staten. I finanssektoren indgik man imidlertid i maj 2010 aftaler om 1-årig forlængelse af overenskomsterne. Overenskomsterne blev således forlænget fra 2011 til 2012.

På landbrugsområdet skal overenskomsterne ligeledes fornyes i 2011.