Lockout

Finansministeriet har varslet lockout og boykot fra 1. april 2013 for overenskomstansatte lærere mv. ved en række nærmere opregnede undervisningsinstitutioner mv. Konfliktens nærmere omfang fremgår af lockoutvarslerne, som du finder i menuen.

Vejledning om ophør af lockout mv.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om ophør af lockout mv., hvor du kan læse, hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer.

Læs vejledningen om ophør af lockout mv. (pdf)

Lærergrupper omfattede af lockout og boykot

Se oversigt over de omfattede lærergrupper (pdf)

Vejledning om lockout mv.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om lockout mv., hvor du kan læse, hvordan du skal forholde dig i forskellige situationer.

Læs vejledningen om lockout her (pdf)