Vedrørende opgørelse af arbejdstid i forbindelse med lockouten

Det er Finansministeriets opfattelse, at arbejdstiden ikke skal opgøres og afregnes i forbindelse med lockouten.

Normperioden/skoleåret vil fortsat skulle ses under ét efter lockoutens ophør, således at normen blot nedskrives forholdsmæssigt med lockoutperioden og således at denne betragtes som en død periode i relation til optjening af arbejdstid.

LC er imidlertid ikke enig i dette synspunkt og har anlagt sag ved Arbejdsretten, hvor den behandles den 6. og den 8. maj 2013 sammen med en tilsvarende sag fra den kommunale sektor.

Moderniseringsstyrelsen vil orientere nærmere, når Arbejdsrettens dom foreligger.