Fornyelsesterminer

Overenskomster og aftaler på statens område blev i 2011 fornyet for en 2-årig periode. Overenskomster og aftaler skal derfor genforhandles for perioden fra 1. april 2013. Det samme gælder for aftaler og overenskomster på det kommunale og regionale område.

Forskudte overenskomstperioder

De fleste steder på det private arbejdsmarked er overenskomstperioden forskudt i forhold til statens cyklus. På LO- og DA-området blev overenskomsterne fornyet i foråret 2012 for en 2-årig periode.