OK-processen

Forhandlingerne mellem parterne forløber efter en køreplan som aftales mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU og AC.

Hvad indeholder køreplanen?

Køreplanen fastlægger procedurer for opsigelse af eksisterende aftaler og overenskomster, samt hvornår forhandlingerne begynder. Et af de centrale elementer i køreplanen er, hvornår parterne skal udveksle de krav, de ønsker at få gennemført i overenskomstforhandlingerne.

Hvilke forhandlinger er omfattet af køreplanen?

Køreplanen omfatter både forhandlingerne med centralorganisationerne og forhandlingerne med de enkelte medlemsorganisationer. Forhandlingerne med de enkelte medlemsorganisationer omfatter de specifikke krav, der ikke er blevet fastlagt i det generelle CFU-forlig.

I gang med OK13

Overenskomstforhandlingerne starter i midten af december 2012.

Der bliver aftale en særskilt køreplan for AC-området.

Køreplanen for CFU- og AC-området

Se køreplanen for CFU (pdf)
Se køreplanen for AC (pdf)