Temaer for OK18

Moderniseringsstyrelsen går til forhandlingerne med følgende temaer

Økonomisk ansvarlighed

Finansministeriet vil ved OK18 arbejde for at sikre et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat. OK18 skal derfor understøtte, at løngabet mellem den private og offentlige sektor bliver lukket i OK18-perioden. På statens område blev der ved OK15 lavet en hensigtserklæring mellem parterne, som netop siger, at det er en fælles målsætning, at løngabet lukkes i OK18-perioden.

Enkle rammer og løsninger

Finansministeriet vil ved overenskomstforhandlingerne arbejde for enkle rammer og løsninger. Overenskomsterne skal kunne rumme mange forskellige typer af statslige arbejdspladser, som løbende skal tilpasse deres kerneopgaver for at kunne levere den bedst mulige velfærd til borgerne i Danmark. Det indebærer fx afskaffelsen af utidssvarende regler, der ikke understøtter en positiv udvikling af den offentlige sektor. Det gælder blandt andet nye institutionstyper, nye måder at organisere den offentlige sektor på og nye typer af arbejdsopgaver.

Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Finansministeriet går til OK18 forhandlingerne med en klar ambition om at lave et tidssvarende lønsystem, der passer til fremtidens arbejdsmarked. Det vil sige med større fokus på lokal løn, der motiverer medarbejderne. Det indebærer, at en langt større del af lønnen skal forhandles lokalt fremfor centralt.

Samtidig skal OK18 bidrage til, at rammerne for den lokale løndannelse bliver forenklet, så de lokale parter får mere frihed til at tilpasse processen til deres lokale forhold.

Endelig skal der være bedre muligheder for, at lønforhandlingerne foregår individuelt mellem den enkelte medarbejder og leder, hvilket også betyder, at tillidsrepræsentanterne kommer til at spille en central rolle i fremtiden.

Som et oplæg til de kommende forhandlinger har regeringen lavet udspillet
 ”Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser” (pdf)

Nye kompetencer til fremtidens arbejdsmarked

Finansministeriet vil målrette indsatsen for at løfte og udvikle kompetencerne blandt ansatte i den offentlige sektor. Det er vigtig for at imødekomme de forandringer og udfordringer, som den stigende automatisering af den offentlige sektor skaber. De midler, der bliver afsat til kompetenceudvikling, skal anvendes strategisk, så de i højere grad understøtter den digitale og teknologiske udvikling.

 

Læs mere - Faktaark om OK18

Om økonomi, kompetenceudfordringer og lokalløn.

Link til faktaark om OK18 (pdf)

Om tillidsrepræsentantens rolle i fremtiden

Link til faktaark om tillidsrepræsentanten (pdf)