Almen Voksenuddannelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på AVU-området.

Vejledninger

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse - 2. udgave (pdf)

Vejledning i opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler (pdf)

Orientering om tilstedeværelse og hjemmearbejde for lærere under lov 409 (pdf)

Vejledning i reglerne om tjenesteplan og opgaveoversigt - hvad gælder? (pdf)

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til henvendelser@stukuvm.dk.

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten

 

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning.

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV) 

Læs mere - Vejledning for erhvervsskoler

Moderniseringsstyrelsen har revideret vejledningen om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv.

Hent vejledningen her (pdf)