EUD, SOSU og AMU

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skolerne)

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

Vejledninger

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsuddannelse, almen voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelse - 2. udgave (pdf)

Vejledning i opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler (pdf)

Orientering om tilstedeværelse og hjemmearbejde for lærere under lov 409 (pdf)

Vejledning i reglerne om tjenesteplan og opgaveoversigt - hvad gælder? (pdf)

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til henvendelser@stukuvm.dk

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten

EUD

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Cirkulære om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

AMU

Cirkulære om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

SOSU

Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skolerne)

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skolerne)

 

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning.

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)

Læs mere - Vejledning for erhvervsskoler

Moderniseringsstyrelsen har revideret vejledningen om nye arbejdstidsregler for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse mv.

Hent vejledningen her (pdf)