Frie grundskoler, efterskoler og produktionsskoler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og frie fagskoler.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de frie grundskoler, efterskolerne, produktionsskolerne og frie fagskoler.

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler og frie fagskoler

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Vejledninger

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler - 2. udgave (pdf)

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler (pdf)

Vejledning om opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler (pdf)

Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg (pdf)

Orientering om tilstedeværelse og hjemmearbejde for lærere under lov 409 (pdf)

Vejledning i reglerne om tjenesteplan og opgaveoversigt - hvad gælder? (pdf)

Vejledning om særlige feriedage på frie skoler og i Dansk Røde Kors' Asylafdeling (pdf)

Vejledning om beregningsgrundlaget for overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler (pdf)

Rådgivning

Rådgivningen varetages af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til henvendelser@stukuvm.dk.

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler og frie fagskoler

Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved produktionsskoler

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten

 

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning.

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)

Læs mere - Vejledning om beregningsgrundlag for overarbejdsbetaling

Moderniseringsstyrelsen har lavet en vejledning om beregningsgrundlaget for overarbejdsbetaling for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler i medfør af afgørelse i faglig voldgift.

Hent vejledningen her (pdf)

Læs mere - Vejledning om særlige feriedage

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om særlige feriedage til lederne på frie skoler og i Dansk Røde Kors' Asylafdeling.

Hent vejledningen her (pdf)