Rådgivning til statens arbejdsgivere

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver om anvendelse og fortolkning mv. af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens egne regler, herunder tjenestemandsloven, tjenestemandspensionsloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer samt overenskomster og aftaler mv., der er indgået af styrelsen selv.

Andre ministeriers lovgivning

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver ikke om regulering, hvor Skatteministeriet ikke har ressortansvaret, selvom det knytter sig til arbejdsgiverrollen. Det gælder fx virksomhedsoverdragelsesloven, funktionærloven og persondataloven.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen henviser derfor fortolkning af og rådgivning om andre retsområder til det ministerium/den myndighed, som har ressortansvaret for området. Dette sikrer, at rådgivningen altid er opdateret, og at det ansvarlige ministerium/den ansvarlige myndighed løbende får kendskab til aktuelle spørgsmål og problemstillinger på ressortområdet.

På visse områder er anden lovgivning tæt koblet til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens regler, hvilket betyder, at anden lovgivning må inddrages i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning. Det gælder fx i forhold til ferie- og barselsaftalerne, afskedigelsessager samt personaleoverførsler. 

Kontakt til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen yder rådgivning til følgende statslige institutioner:

 • Departementer (herunder koncernfælles HR-funktioner på ministerieniveau)
 • Domstolsstyrelsen
 • DSB’s hovedkontor
 • Banedanmarks hovedkontor
 • Rigspolitiet
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
 • Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 • Dansk Røde Kors
 • Områder, hvor der med vedkommende ministerium er aftalt en særlig rådgivnings- eller implementeringsindsats.

Telefontid og telefonnummer

Institutioner på ovenstående liste kan mandag til fredag i tidsrummet 9.00 – 16.00 kontakte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen telefonisk på tlf +45 2540 9723 eller via e-mail på arbejdsgiver@medst.dk, hvor en rådgiver vil være klar til at tage imod henvendelsen og sørge for, at den besvares hurtigst muligt.

Øvrige institutioner, der søger rådgivning på arbejdsgiverområdet, bedes henvende sig til eget ressortministerium.

Overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser af tjenestemandslovens § 10 mv. skal dog indberettes direkte til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Læs mere om Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser i Finansministeriets cirkulære af 5. oktober 2000 (Perst.nr. 076-00)

Henvendelser fra ansatte og tidligere ansatte

Nuværende eller tidligere tjenestemænd kan søge vejledning om pension hos Udbetaling Danmark eller Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Beregning af tjenestemandspension, herunder opsat pension

Henvendelser rettes til Udbetaling Danmark på telefon +45 7012 3200 mandag til fredag kl. 9.00 – 14.00

Tjenestemandspension i øvrigt

Henvendelser rettes til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på telefon +45 2540 9720 mandag til fredag, kl. 9.00 – 12.00 eller sendes til e-mail tjenestemandspension@medst.dk. 

Øvrige henvendelser

Øvrige henvendelser fra nuværende eller tidligere ansatte i staten vedrørende Medarbejder- og Kompetencestyrelsens regler skal som udgangspunkt rettes til vedkommendes ansættelsesmyndighed.