Afskedigelse

På denne side finder du en oversigt over alle skabeloner vedrørende advarsler, afskedigelser samt partshøring herom.

Du skal være opmærksom på, at skabelonerne skal tilrettes i forhold til den konkrete situation.

Tekst med turkis farve og tekst i klammer markerer, at teksten er "hjælpe-tekst", eller at der er tale om formuleringer, som kræver konkret stillingtagen. Hvor teksten er turkis eller i klammer, skal du derfor - afhængig af indholdet - slette teksten eller udfylde konkret.

Skabelonerne kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Skabelonerne vil løbende blive opdateret.