Almen Voksenuddannelse

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på AVU-området.

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Børne- og Undervisningsministeriet.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til henvendelser@stukuvm.dk.

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om organisationsaftale for lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning.

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)