EUD, SOSU og AMU

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indgår kollektive aftaler og stiller vejledninger til rådighed for lederne på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner.

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skolerne)

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

Rådgivning af ledere

Rådgivningen varetages af Børne- og Undervisningsministeriet.

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstidsreglerne på undervisningsområdet, skal sendes til henvendelser@stukuvm.dk

Aftaler og cirkulærer

Cirkulære om arbejdstid for tjenestemænd i staten

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten

EUD

Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Cirkulære om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

AMU

Cirkulære om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

SOSU

Cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skolerne)

Cirkulære om aftale for tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelser, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skolerne)

Oplysninger om øvrige aftaler og cirkulærer, som regulerer fx barselsregler, ferie, tillidsrepræsentanter og andet, findes i den personaleadministrative vejledning.

Gå til den personaleadministrative vejledning (PAV)