Kompetencesekretariatet og kompetencefonden

Kompetencesekretariatet og Den statslige kompetencefond understøtter kompetenceudvikling på offentlige arbejdspladser gennem støtte til uddannelsesaktiviteter, redskaber, procesforløb og andre initiativer, der kan være med til at udvikle og mobilisere kompetencer i den offentlige sektor.

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er et partsfælles sekretariat nedsat af de statslige overenskomstparter. Sekretariatet understøtter statens arbejdspladser i deres arbejde med kompetenceudvikling ved at lave procesforløb, udvikle konkrete redskaber og lignende. Du kan læse mere om Kompetencesekretariatet og få adgang til redskaber og viden om kompetenceudvikling her. 

Den statslige kompetencefond

Kompetencefonden er skabt i forbindelse med OK 2018, hvor parterne besluttede at oprette en kompetencefond, hvor statsligt ansatte kan søge finansiering til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter som konferencer, faglige netværk, kurser og uddannelsesaktiviteter eller andet. Kompetencefonden administreres af Kompetencesekretariatet.

Hvis du eller en af dine medarbejdere vil søge om midler til kompetenceudvikling, kan du læse mere her.