Gratis stress- og trivselsvejlederuddannelse

Vil I have konkrete redskaber til at skabe trivsel samt forebygge og mindske stressrelateret sygefravær på jeres arbejdsplads?

OBS: begge hold er fuldt booket, men tilmeld jer ventelisten via tilmeldingslinket, så vil I blive kontaktet, hvis der bliver ledige pladser.

Ingeniørforeningen IDA og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vil gerne invitere 1-2 repræsentanter fra arbejdsgiverside (leder eller HR-partner/konsulent) og 1-2 repræsentanter fra arbejdstagerside (tillids– eller arbejdsmiljørepræsentant) på samme arbejdsplads til at deltage i en fælles stress- og trivselsvejlederuddannelse i efteråret 2019.

Målgruppen for uddannelsen er personer, der ønsker at fungere som intern ressourceperson og sparringspartner i virksomheden vedrørende det psykiske arbejdsmiljø.

Stress- og trivselsvejlederuddannelsen

Der undervises i udarbejdelse af en stresspolitik samt i en strategi for hjælp til stressramte medarbejdere. Herunder hvordan man forholder sig i en eventuel sygdomsperiode og hvordan man får en medarbejder hensigtsmæssigt tilbage i job igen.

En stress- og trivselsvejleder er arbejdspladsens mulighed for at få mere viden om dens vigtigste ressource, medarbejderne, således at arbejdspladsen kan træffe de rigtige beslutninger på et evidensbaseret grundlag – også i pressede situationer.

Stress- og trivselsvejlederuddannelsen giver mulighed for at udvikle kompetente medarbejdere og ledere, der er i stand til at forebygge og mindske stressrelateret sygefravær, samt være sparringspartnere i håndtering af stress i dagligdagen.

Arbejdspladsen kan ikke alene spare mange penge ved at fokusere på trivsel og mindske stressrelateret sygefravær – den får også mulighed for at skabe større arbejdsglæde og produktivitet for medarbejdere og ledere.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er gratis og vil foregå på to hold over tre moduler med ca. en måneds mellemrum i efteråret 2019.

Kurserne afholdes som 3 gange 2 dages eksternat i København i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K fra kl. 09.00-16.00.

Datoerne for hold 1 er:

Modul 1: Fokus på generel viden om stress og trivsel
16. - 17. september 2019

Modul 2: Fokus på psykisk arbejdsmiljø og ansvar
21. - 22. oktober 2019

Modul 3: Fokus på kommunikation, samt rollen som stress- og trivselsvejleder
13. - 14. november 2019

Datoerne for hold 2 er:

Modul 1: Fokus på generel viden om stress og trivsel
18. - 19. september 2019

Modul 2: Fokus på psykisk arbejdsmiljø og ansvar
23. - 24. oktober 2019

Modul 3: Fokus på kommunikation, samt rollen som stress- og trivselsvejleder
18. - 19. november 2019

Uddannelsen gennemføres af Jeanett Bonnichsen, fra Center for Stress og Trivsel. Læs mere om uddannelsen og Center for Stress og Trivsel her.

Tilmelding og kontaktinformation

Tilmelding skal ske online til IDA senest den 21. juni. Benyt linket til højre. Der vil være 20 pladser som fordeles efter først-til-mølle princippet, dog har IDA medlemmer forrang. Øvrige AC’ere vil derfor først modtage endelig bekræftelse på deltagelse efter tilmeldingsfristens udløb. For at give det bedste udbytte af uddannelsen skal det være de samme deltagere, der er med på alle 3 moduler.

Ved afbud inden modul 1 er arbejdspladsen forpligtet til at finde nye deltagere til uddannelsen og meddele kontaktpersonerne nedenfor herom.

For yderligere information kontakt enten konsulent Julie Johnsen (IDA) på jon@modst.dk eller telefon 33 18 47 32, eller fuldmægtig Stella Stegger (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) på stest@modst.dk eller telefon 41 70 39 82.

Kontakt

Fuldmægtig Stella Stegger stest@modst.dk eller 41 70 39 82

Konsulent Julie Johnsen jon@ida.dk eller 33 18 47 32

Tilmelding

Ønsker I at deltage i uddannelsen, kan I tilmelde jer via IDAs hjemmeside her