Hybrid ledelse

Få viden og inspiration til hybrid ledelse – en arbejdsform, hvor der delvist arbejdes fra distancen.

hybrid møde fra stuen

Hvad er hybrid ledelse?

Hybrid ledelse er, når du som leder skal lede en gruppe medarbejdere, hvor der delvist arbejdes på distancen.

Hvordan kan man arbejde med hybrid ledelse?

Som hybrid leder skal du navigere mellem at lede medarbejdere fysisk og på distancen, og det er ikke altid ligetil. Det kræver et særligt fokus fra både medarbejdere og ledere at skabe og opretholde en god hybrid arbejdskultur. Den hybride arbejdsform kan give medarbejderne mulighed for at tilrettelægge deres arbejde mere fleksibelt og få ro og fordybelse til opgaveløsningen. Det kan øge motivationen for nogen, men der er også en risiko for, at der kan opstå siloer eller såkaldte A- og B-hold, hvor medarbejderne føler sig forskelsbehandlet eller ikke føler sig inkluderet på lige fod med de øvrige. Ligesom du måske også selv som leder skal finde balancen. Vi giver her fem bud på, hvad du som leder skal være særlig opmærksom på, når du udøver hybrid ledelse.

  1. Vær bevidst om din kommunikationsform

Som leder af en gruppe medarbejdere, hvor der delvist arbejdes fra distancen, er det særlig vigtigt at være opmærksom på, hvordan du kommunikerer. Vælg kommunikationsformer der sikrer, at alle medarbejdere får samme grad af information, så dem, der sidder hjemme ikke føler sig hægtet af eller ekskluderet. Du bør være opmærksom på, at det du kommunikerer i det fysiske rum også bliver formidlet til dem, der arbejder fra distancen. For eksempel kan du invitere til et hybridt møde eller som minimum vælge også at sende informationen på mail. Ligeledes kan du også drøfte med dine medarbejdere, at det samme gør sig gældende for dem.  

  1. Skab struktur i hverdagen

Når arbejdsformen er hybrid, kan man som leder komme til at tilpasse sin ledelse efter, hvad ens eget ståsted er. Arbejder man selv mest fra distancen, vil man ofte være mere tilbøjelig til at skabe struktur, have fastlagte møder og kommunikere skriftligt. Hvis man til gengæld selv hovedsageligt befinder sig på arbejdspladsen, kan man let komme til at lade det spontane fylde mere og give plads til det uformelle. Hvis medarbejderne arbejder delvist på distancen, er det dog vigtigt at fastholde strukturen lige meget, hvad ens eget ståsted er, så alle medarbejdere bliver inkluderet ligeligt. Sørg også for at dedikere lige meget tid til de medarbejdere der møder ind, og til dem der arbejder hjemme.

  1. Pas på grænseløsheden

Den hyrbide arbejdsform åbner op for, at arbejdsopgaver kan løses, hvor som helst og når som helst. Det kan være en gavnlig fleksibilitet, der forbedrer opgaveløsningen og øger motivationen hos medarbejdere og ledere. Men, samtidig kan det også føre til opbrudt arbejdstid og utydelige grænser mellem arbejde og privatliv. Som leder kan det være svært at navigere i, og det kan være krævende at skulle omstille sig til nye forventninger og arbejdsgange. Du vil måske opleve at visse tendenser forstærkes i forhold til både medarbejdernes og din egen arbejdstid. Nogle medarbejdere foretrækker måske at starte arbejdsdagen tidligt om morgenen for at komme i gang, mens andre i højere grad sidder oppe i de sene nattetimer. Som hybrid leder er det vigtigt, at du får talt med både dine medarbejdere og din egen chef om forventninger og arbejdskultur, når der arbejdes på distancen. Hvad kan vi forvente af hinanden? Hvornår skal du som leder eller medarbejder stå til rådighed og hvornår er det helt legitimt at holde fri. Det er vigtigt, at du også passer på dig selv og gør klart for dig selv og andre, at det ikke kan forventes at du står til rådighed på mail/telefon hele døgnet. [indsæt link til side med hybrid arbejdskultur]

  1. Skab rum for læring

Den hybride arbejdsform vil for mange være ny, og det er derfor vigtigt at skabe rum for læring. Start eventuelt en dialog med dine medarbejdere om, hvad der er vigtigt for jer på en hybrid arbejdsplads og forsøg at opstille nogle konkrete spilleregler. Vær samtidig åben overfor, at tingene kan ændre sig i takt med, at I gør jer nye erfaringer. Forsøg løbende at give feedback og evaluer sammen med dine medarbejdere, hvad der fungerer og hvad der ikke gør - både enkeltvis og samlet.

  1. Brug tid på refleksion

En måde at forholde sig til den nye arbejdsform på, er at bruge de erfaringer, der allerede er tillært fra en lang periode med hjemmearbejde. Reflektér aktivt over, hvad du tager med dig fra din tid som virtuel leder, og kombinér det med et skærpet fokus på det, der særligt træder frem ved hybrid ledelse Vi har nedenfor samlet fem spørgsmål til refleksion og en konkret øvelse, som du kan bruge i samspil med dine medarbejdere.

Gode råd til det hybride møde

Flere af de ovenævnte gode råd er baseret på vores erfaringer og viden om afholdelse af hybride møder.

På de hybride møder er det også et fokuspunkt at skabe lige muligheder for alle deltagende i forhold til inddragelse og engagement på mødet.

Læs mere om gode råd til afholdelse af hybride møder her:

Gode råd til hybride møder

Du kan også med fordel lade dig inspirere af de værktøjer der er vigtige i forhold til distanceledelse, da mange forhold går igen i hybrid ledelse 

Gode råd til ledelse på distancen 

Hybrid-møde u bukser

Fem refleksionsspørgsmål til dig, der skal lede hybride medarbejdere

  1. Hvilke krav stiller det til dig at lede en gruppe medarbejdere, hvor der delvist arbejdes på distancen?

  2. Hvor vil du særligt sætte ind i forhold til at opretholde en god hybrid arbejdskultur? [Læs også: Skab en god hybrid arbejdskultur]

  3. Hvordan sikrer du sammenholdet blandt dine medarbejdere og undgår følelsen af et A- og B-hold?

  4. Hvordan kan du kommunikere, når du leder hybridt?

  5. Hvilke greb fra tiden med virtuel ledelse kan du med fordel holde fast i?