Ambassadør for offentlig ledelse

I perioden 2019-2021 udnævner Regeringen, KL og Danske Regioner årligt en ambassadør for offentlig ledelse, der skal være med til at sætte fokus på og holde gang i debatten om god ledelse i den offentlige sektor.

Hvert år i marts udnævner regeringen, KL og Danske Regioner en ny ambassadør for offentlig ledelse.

Ledelsesambassadøren har til formål at:

  • Bidrage til at holde gang i debatten om offentlig ledelse gennem egne erfaringer og nye perspektiver.
  • Bidrage til kvaliteten og udviklingen i ledelsesdebatten.
  • Bidrage til at vellykkede eksempler på offentlig ledelse bliver samlet og delt for derved at inspirere offentlige ledere.
  • Være med til at tegne Ledelsesugen udadtil.

På den måde skaber ledelsesambassadøren en platform, hvor offentlige ledere kan drøfte deres væsentligste opgave: at skabe værdi for borgerne. Ledelsesambassadøren vil derfor sætte fokus på, hvordan man i dialogen med andre ledere og i den fælles debat om offentlig ledelse skaber den værdi bedst muligt.

Selve dét at tale om offentlig ledelse er vigtigt, da det bidrager til udviklingen af offentlig ledelse og offentlige ledere. Ved at bidrage til debatten, dele erfaringer og indgå i dialoger på tværs af hele den offentlige sektor vil ledelsesambassadøren være med til at sætte fokus på, at offentlige arbejdspladser både nu og fremover kan levere god velfærd til gavn for borgerne.

Ambassadør for offentlig ledelse 2020

I marts måned 2020 blev Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund Kommune, udnævnt til ny ambassadør for offentlig ledelse.

Jettes ambitionen er at inspirere og skabe engagement omkring offentlig ledelse og synliggøre den positive forskel offentlige ledere gør, når de leder og samarbejder på tværs – i egen organisation og på samfundsniveau. Hver dag arbejder offentlige ledere på at sikre, at deres medarbejdere og organisation er i stand til at skabe de bedste løsninger for og sammen med borgerne. Jette vil løfte og sætte fokus på de offentlige ledere, som udøver en særlig indsats.

Ydermere er ambitionen at skabe en bred debat om offentlig ledelse ved at bibringe nye perspektiver - både aktuelle og fremadskuende - samt konkrete eksempler fra hele den offentlige sektor ind i debatten.

”Jeg glæder mig til at mødes med ledere i alle dele af den offentlige sektor og drøfte, hvordan vi sammen kan gøre offentlig ledelse endnu bedre – også på tværs.” - Jette Runchel

 

Bag om ambassadør for offentlig ledelse 2020

  • Jette Runchel er kommunaldirektør i Albertslund Kommune og medbringer solid erfaring med ledelse i den offentlige sektor baseret på 30 års erfaring som leder.
  • Jette Runchel er uddannet cand.phil. fra Københavns Universitet og Master i Public Policy.
  • Jette Runchels ambassadørskab løber fra 15. marts 2020 - 14. marts 2021.

Tidligere ambassadører for offentlig ledelse

  • Dorthe Crüger blev udnævnt som første ambassadør for offentlig ledelse den 15. marts 2019 og fungerede som ledelsesambassadør frem til den 15. marts 2020.

Følg med og læs mere

 

Kontaktperson

Stine Roed
Projektleder
stirn@medst.dk
3527 1110