Direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor

Staten, KL og Danske Regioner er i forbindelse med aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor blevet enige om i fællesskab at udvikle direktionsforløb for offentlige topledere på tværs af stat, regioner og kommuner.

Hvorfor direktionsforløb på tværs af den offentlige sektor

Formålet er, at direktionerne drøfter og styrker den ledelse, der bedrives på topniveau i den offentlige sektor for at levere de ønskede resultater. De nye forløb skal samtidig give direktionerne større indsigt i ledelsesvilkår, -udfordringer og -muligheder på tværs af stat, kommuner og regioner. De nye forløb skal dermed inspirere og øge den fælles viden om ledelse og ledelsesrelevant temaer på tværs af stat, kommuner og regioner.

 

Kontakt:
Inger Wisborg Mcleskey
inmcl@medst.dk
35 27 11 04