Eftersyn af de offentlige lederuddannelser

Staten, KL og Danske Regioner er i forbindelse med aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor blevet enige om i fællesskab at gennemføre et eftersyn af de eksisterende lederuddannelser der er rettet mod den offentlige sektor. Her på siden vil der løbende blive kommunikeret omkring arbejdet med eftersynet.

Hvorfor eftersyn af de offentlige lederuddannelser

De offentlige ledere skal have gode muligheder for at dygtiggøre sig gennem efteruddannelse, som er praksisnær, tager afsæt i værdiskabelsen for borgeren og øger resultatskabelsen i den offentlige sektor.

Derfor gennemføres et serviceeftersyn af de eksisterende lederuddannelser, der er rettet mod den offentlige sektor og omfatter diplomuddannelser i ledelse (DIL), den offentlige lederuddannelse (DOL) samt øvrige formelle efter- og videreuddannelser i offentlig ledelse.

 

Kontakt:
Gitte Thit Nielsen
gitni@medst.dk
35 27 11 13