Fællesoffentlig ledelsesevaluering

I perioden 2019-2022 vil staten i samarbejde med KL, Danske Regioner og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet udvikle et fællesoffentligt evalueringsværktøj, som de offentlige organisationer kan anvende til ledelsesevaluering i deres organisation. Formålet er at give de offentlige ledere feedback på egen ledelse.

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering har til formål at give de offentlige ledere og arbejdspladser et værktøj til at evaluere og styrke ledelse på arbejdspladser på tværs af den offentlige sektor.

Ledelse har kun en betydning for organisationens resultatskabelse, hvis lederens ledelse bliver set af lederens chef, medarbejdere og kollegaer. Det er oplevelsen af – frem for intentionen bag – lederens adfærd, der er udslagsgivende for, om ledelse gør en forskel.

Derfor er det afgørende, at man som leder får kendskab til omgivelsernes syn på sin ledelse, så man kan udvikle sin ledelsesadfærd. Som leder kan det være udfordrende at vurdere egne evner, og netop derfor kan det være gavnligt, at lederen får indsigt i sine styrker og udviklingspotentialer gennem omgivelsernes blik på lederen.

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering giver derfor de offentlige ledere og arbejdspladser et redskab til dialog og et grundlag for at arbejde med ledelse og med den enkelte leders egen udvikling. Desuden skal evalueringen på sigt generere et overblik på nationalt niveau, som kan bruges i den brede ledelsesdebat til at vurdere behovet for nye ledelsesinitiativer i stat, kommuner og regioner samt til forskning. Begge disse formål understøtter god ledelse og den gode opgaveløsning i det offentlige og dermed også kvaliteten af velfærden leveret til borgerne både nu og her og i fremtiden.

Om den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Langt størstedelen af de offentlige organisationer gennemfører regelmæssigt ledelsesevalueringer, der giver lederne feedback på egen ledelse, og som man som leder kan arbejde videre med for at udvikle sig som leder.

For at styrke ledelsesevaluering i det offentlige er staten, KL og Danske Regioner gået sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet om at udvikle et fællesoffentligt værktøj til ledelsesevaluering i perioden 2019-2022. Herefter kan det færdige værktøj naturligvis fortsat anvendes.

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering vil bestå af et koncept for ledelsesevaluering i det offentlige, som er forankret i solid forskning på området. Værktøjet vil bl.a. inkludere spørgsmål og procesmaterialer, som de offentlige arbejdspladser kan anvende, når de laver ledelsesevalueringer. Værktøjet kan derfor understøtte samtlige delfaser i evalueringsprocesserne fra beslutning om evaluering til selve målingen, dialog om resultaterne og – ultimativt – ledelsesudvikling. I 2021 vil evalueringsværktøjet understøttes af en surveyløsning, som de offentlige organisationer kan anvende.

Værktøjet bliver udviklet i samarbejde mellem staten (repræsenteret af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), KL, Danske Regioner og Aarhus Universitet. I udviklingen af værktøjet inddrager parterne den nyeste viden på feltet og en række aktører som offentlige ledere, danske og internationale forskere og andre eksperter. Der vil ligeledes gennemføres en række pilotafprøvninger af værktøjet for at sikre et færdigt produkt, der effektivt kan anvendes på tværs af den offentlige sektor.

 

Kontaktperson

Andreas Jeppe Larsen
Tovholder
anjel@medst.dk
3527 1103