Forum for offentlig topledelse

Forum for Offentlig Topledelse er et fælles ledelsesprojekt for topledere på tværs af den offentlige sektor i Danmark. Den offentlige sektor gennemgår i disse år en række vidtrækkende reformer. Det kræver et vedvarende fokus på god topledelse, hvis nye vilkår og muligheder skal udnyttes bedst muligt.

Forums ambition og formål er at:

  • Skabe grundlag for en fortsat debat om god topledelse i Danmark i regi af Kodeks, strukturreformen og udviklingstendenser i øvrigt.
  • Skabe anledninger til netværksdannelser på tværs af toplederkredsen.
  • Udfordre og inspirere toplederne gennem inddragelse af danske og internationale forskere.
  • Involvere nye topledere som ikke hidtil har haft mulighed for at deltage i kodeksarbejdet.  

Forum for Offentlig Topledelse er igangsat af KL, Danske Regioner og Finansministeriet.