Bestyrelse

Forum for Offentlig Topledelse ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Danske Regioner og KL. I bestyrelsen deltager:

  • Departementschef Peter Stensgaard Mørch (formand), Finansministeriet
  • direktør Kristian Wendelboe, KL
  • direktør  Adam Wolf, Danske Regioner
  • Departementschef Jens Brøchner, Skatteministeriet
  • Regionsdirektør Per Bennetsen, Region Sjælland
  • Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune og formand for KOMDIR.


Sekretariat
Bestyrelsen bistås af et sekretariat med repræsentanter fra Medarbejder- og kompetencestyrelsen, Danske Regioner og KL. Sekretariatet varetager den daglige koordination og bidrager til det løbende projektarbejde.

KL: Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen, tlf. 3370 3415, ssj@kl.dk, eller chefkonsulent Anders Christian Dyhr, tlf. 3370 3557, acd@kl.dk.

Danske Regioner: Teamleder/chefrådgiver Henrik Casper mobil 2138 5620, hca@regioner.dk

Medarbejder – og Kompetencestyrelsen: Chefkonsulent Trine Vallebo, mobil 3527 1116, trval@medst.dk, specialkonsulent Stine Roed Nielsen, mobil 3527 1110, stirn@medst.dk