Kontakt

Forum for Offentlig Topledelse Sekretariatet c/o Medarbejder- og kompetencestyrelsen Landgreven 4 1017 København K

Yderligere kontaktoplysninger


Medarbejder – og Kompetencestyrelsen: Chefkonsulent Trine Vallebo, mobil 3527 1116, trval@medst.dk, specialkonsulent Stine Roed Nielsen, mobil 3527 1110, stirn@medst.dk

KL: Sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen, tlf. 3370 3415, ssj@kl.dk, eller chefkonsulent Anders Christian Dyhr, tlf. 3370 3557, acd@kl.dk.

Danske Regioner: Teamleder/chefrådgiver Henrik Casper mobil 2138 5620, hca@regioner.dk