Kompetenceprofiler for statslige topledere

Som et led i ledelses- og kompetencereformen En offentlig sektor rustet til fremtiden vil der blive arbejdet med kompetenceprofiler for statslige topledere.

Hvorfor kompetenceprofiler for statslige topledere

Toplederne i staten har et stort ledelsesansvar. For at skabe klarhed om forventningerne til denne gruppe vil der blive udformet generelle kompetenceprofiler for afdelingschefer og styrelsesdirektører i staten og den nuværende kompetenceprofil for departementschefer suppleres.

Kompetenceprofilerne kan dels anvendes til rekruttering, udvikling og vurdering af statslige topledere og kan dels give potentielle topledere et billede af, hvilke ledelsesmæssige kompetencer, de skal stile mod.

 

Kontakt:
Gitte Thit Nielsen
gitni@medst.dk
35 27 11 13