Kompetenceprofiler for statslige topledere

I perioden 2020-2021 udformer Medarbejder- og Kompetencestyrelsen kompetenceprofiler for styrelsesdirektører og afdelingschefer, som supplerer den eksisterende departementschefprofil, der samtidigt bliver justeret. Formålet er at skabe klarhed og gennemsigtighed om krav og forventninger til statslige topledere.

Toplederne i staten har et stort ledelsesansvar og skal agere under komplekse betingelser i et samfund i forandring. Formålet med kompetenceprofilerne er at gøre forventningerne til statens topledere tydelige og heraf sikre sig, at de er klædt på til at varetage funktionen.

Dette er nyttigt for toplederne selv, men også for den politiske ledelse og de resterende ledelsesniveauer, der får en øget klarhed om, hvordan den offentlige sektor under toplederne skal skabe resultater – og hvilke. Således kan de statslige kompetenceprofiler bidrage til at understøtte en velfungerende offentlig sektor med dygtige topledere, der er i stand til at skabe konkrete resultater for borgeren, de offentlige arbejdspladser og velfærdssamfundet.

Om kompetenceprofiler for statslige topledere

Kompetenceprofilerne bliver udformet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i samspil med relevante interessenter, fx forskere, topledere og HR-chefer, som bidrager med viden, refleksion og inspiration. Der udformes både kompetenceprofiler for styrelsesdirektører og afdelingschefer, og den eksisterende departementschefprofil justeres. Projektet løber fra 2020-2021, hvorefter kompetenceprofilerne kan anvendes til rekruttering og som grundlag for kompetenceudvikling og vurdering.

Projektet trækker på nyere forskning og viden. Der indhentes ti forskerbidrag fra danske forskere inden for feltet ’statslig topledelse’. Forskerbidragene findes i menuen forneden.

Projektet gennemfører desuden en kvalitativ interviewundersøgelse med toplederne selv, der bl.a. afdækker rammevilkår, udfordringer, hovedopgaver, kompetencekrav og udviklingsbehov.

Derudover skal en kvantitativ indholdsanalyse af stillingsopslag for statslige topledere gennem en 8-årig periode gøre projektet klogere på den faktiske udvikling i kompetenceefterspørgsel for målgruppen over tid.