Ledelsesugen

Fra 2019 - 2021 vil der årligt blive afholdt en ledelsesuge, som sætter fokus på offentlig ledelse. I år ligger Ledelsesugen i uge 44. Bag Ledelsesugen står regeringen, KL og Danske Regioner.

I Ledelsesugen inviteres ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, stabsfunktioner, der understøtter ledelse, lederforeninger, forskere med flere til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse – debattere tendenser, nørde ny viden og dele gode eksempler på, hvad der virker.

Jette Runchel er udnævnt som ambassadør for offentlig ledelse i 2020 for at sikre debat om ledelse og være ambassadør for Ledelsesugen.

Jette Runchel blev i 2006 ansat som Børne- og ungedirektør i Albertslund Kommune, og i 2012 tiltrådte hun sin nuværende stilling som kommunaldirektør samme sted. Jette Runchel har flere kommunale lederstillinger bag sig, blandt andet som sektionsleder i Beskæftigelsessekretariatet i Storstrøms Amt, Børne- og Ungechef i Køge Kommune og Børne- og Kulturdirektør i Frederiksværk Kommune.Jette Runchel har siddet i bestyrelsen for Børne- og Kulturchefforeningen og fungerer i dag som censor for afhandlinger om ledelse i det offentlige.

På hjemmesiden www.ledelsesugen.dk kan du få et overblik over de forskellige arrangementer samt få ny viden og inspiration i form af artikler, blogposts og cases.  

Du kan også følge med på LinkedIn og Facebook.

 

 

 

 

 

Kontakt:
Trine Vallebo,
trval@medst.dk
35 27 11 16